Skip to content

Schoolgids en
koelkastflyer

Onze schoolgids bevat informatie over de school die relevant is voor ouders en leerlingen. Wij beschrijven onze visie en de inrichting van ons onderwijs.
Daarnaast vindt u informatie over vele praktische zaken. De schoolgids kunt u vinden via de “schoolwiki” door op het vergrootglas rechtsonder te klikken.

De koelkastflyer is een beknopt overzicht van belangrijke data, vakanties, lestijden en overige info.
Zo heeft u de belangrijkste gegevens bij elkaar.

Rooster

Hier vind je onze lesroosters.

Roosterwijzigingen vind je op de homepage.

Tussentijdse wijzigingen van de jaarkalender worden gecommuniceerd door de mentor of schoolleiding.

Het actuele rooster is ook te vinden in de Magister agenda.

Overgang en
examens, decanaat

Gedurende je schooltijd op het Michaël heb je jaarlijks te maken met overgangsnormen en uiteindelijk het centraal schriftelijk examen. Op deze pagina vind je alle belangrijke info over je overgang, schoolexamens en centrale examens.

De decaan helpt je bij het maken van keuzes over vakkenpakket, vervolgstudie en beroep. Dit gebeurt zowel klassikaal, digitaal als individueel. Je kunt altijd een afspraak maken met onze decaan.

Decaan: Eric van Helden, e.v.helden@michaelcollege.nl

Ziekmelden
en verlof

Ziekmeldingen verwachten wij telefonisch bij de receptie vóór aanvang van de eerste les. Ziekmeldingen via de mentor of andere medewerkers worden niet verwerkt. Mocht een leerling zonder afmelding niet op school aanwezig zijn of wordt de leerling ziek tijdens schooltijd, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Als de leerling weer naar school kan, meldt u hij/zij zich bij de receptie vóór aanvang van de eerste les. 

Verlof aanvragen kunt u via het aanvraagformulier op deze pagina. 
Zorg ervoor dat dit formulier ingevuld en ondertekend ingeleverd wordt op school. Doe dit uiterlijk één dag voor de datum van het betreffende verlof. Langdurig verlof wordt enkel toegekend na overleg met de leerplicht ambtenaar.

Ondersteuning

De ondersteuningscoördinator, mevrouw E. Hoogeveen, coördineert en adviseert omtrent alle vormen van zorg voor leerlingen. Ook adviseert de ondersteuningscoördinator bij doorverwijzing naar externe hulpverleners en instanties. De ondersteuningscoördinator wordt intern ingezet na aanvraag via de mentoren en/of teamleiders. Voor meer informatie over het thema ondersteuning verwijzen wij u naar het ondersteuningsplan van de Campus.

De Campus

Het Michaël college maakt samen met het Orion lyceum en Markenhage deel uit van De Campus. Alle scholen op de campus hebben een eigen gebouw en hun eigen karakter en werkwijze. In de onderbouw leren kinderen vooral binnen de eigen school, wat vertrouwd en overzichtelijk is. In de bovenbouw havo en vwo volgen de leerlingen ook onderwijs met leerlingen van de overige campusscholen. Door deze samenwerking doen ze nóg meer kennis, inspiratie en ervaring op. De samenwerking van de drie scholen op de campus biedt volop extra mogelijkheden en voorzieningen waar leerlingen van kunnen profiteren, zoals de mediatheek, het sciencelab, de theaterzaal, de oefenruimtes voor muziek, de ateliers en de sportzalen. Ook zijn er meer keuzevakken, activiteiten en evenementen waar leerlingen aan deel kunnen nemen, denk aan voorstellingen, exposities, lessen en cursussen.

Campus website