Skip to content

Worden
wie je bent

De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie, de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken
Rudolf Steiner

Bovenstaand citaat geeft aan waar het in het vrijeschoolonderwijs om draait. De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. In deze visie bestaat de mens uit een lichaam, ziel en geest. Vrijeschoolonderwijs gaat verder dan alleen goed leren en examens halen. Het onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming. Zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap.

Antroposofie

Antroposofie is een moderne maatschappelijke stroming, geïnspireerd op het werk van Rudolf Steiner. Een filosofie die het geestelijke in ieder mens wil verbinden met het geestelijke in de wereld. Wanneer wij ons bewust worden van het geestelijke, creëren we een opening voor eenzelfde geestelijk beleven van de mensen en de natuur om ons heen. Als wij onszelf verdiepen, verandert voor ons het gelaat der dingen. Een dergelijke levenswijze kunnen we karakteriseren met trefwoorden als aandacht, inspiratie, authenticiteit, intuïtie en verantwoordelijke duurzaamheid. Zo is antroposofie een stroming waaraan juist in onze tijd behoefte is. Antroposofie biedt een tegenkracht tegen het vluchtige, individuele karakter van de huidige samenleving.

Sociale vorming

De klas als sociale eenheid is een oefenplaats voor sociale vaardigheden. Dit speelt een centrale rol in de vrijeschool pedagogie. Leerlingen van verschillende niveaus en met verschillende vaardigheden en competenties, blijven in de eerste jaren zoveel mogelijk bij elkaar in de klas. Er wordt een breed scala aan sociale en maatschappelijke activiteiten aangeboden, waardoor de sociale vorming en de persoonlijkheidsvorming ontwikkeld wordt.

“Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur”
Heraclitus

Waarom
vrijeschool

Wij investeren
in
gemeenschapszin, waardoor:

Wij richten ons op een veelzijdige ontwikkeling
van de leerling, waardoor:

De structureel goede slagingspercentages van het Michaël college illustreren dit.

Examenresultaten

2020
2018-2020
(gemiddeld)
Mavo
100%
99%
Havo
100%
100%
Vwo
100%
100%