Skip to content

Centrale
voorlichting

Eens per jaar presenteren alle scholen uit Breda zich tijdens de centrale voorlichting. U bent welkom bij het Florijn college om het aanbod van voortgezet onderwijs te verkennen. Uiteraard is het Michaël college aanwezig zodat u ons beter kunt leren kennen en uw vragen kunt stellen aan één van onze collega’s.

Meeloop
middagen

Je krijgt de kans om het Michaël college te ervaren tijdens een van de meeloopmiddagen. De dagelijkse gang van zaken is op deze middagen goed zichtbaar. Je volgt enkele lessen, waarin je kunt ervaren op welke manier we lesgeven en hoe de sfeer is. Klik op Data meeloopmiddagen om je in te schrijven.

Leer ons kennen!

In dit bijzondere schooljaar kun je onze school natuurlijk nog steeds leren kennen. Helaas is er geen centrale voorlichting in Breda maar onze overige activiteiten gaan vooralsnog door.

Je kunt een middag komen proefdraaien en je ouders kunnen alle vragen stellen tijdens de digitale open avonden. Klik op de link hieronder om te zien op welke manier je meer over onze school te weten kunt komen!

Aanmelden

Heb jij gekozen voor het Michaël college, kom dan samen met je ouders langs om je in te schrijven.

dinsdag 9 maart 2021 (achternaam A t/m K)

woensdag 10 maart 2021 (achternaam L t/m Z)

Download het benodigde aanmeldingsformulier op deze pagina en neem deze ingevuld mee samen met:

  • Je ID
  • Het onderwijskundig rapport van de basisschool
  • Een ingevuld keuzeformulier VO Breda
  • Indien aanwezig: uitslag Drempelonderzoek en/of andere relevante externe onderzoeken, zoals b.v. een dyslexieverklaring

Ouderparticipatie

Het Michaël college wordt gekenmerkt door een hoge mate van ouderparticipatie. Iedere klas heeft een klassenouder en daarnaast worden veel activiteiten en vieringen gedragen door de ouders van onze leerlingen. Iedere ouder kan betrokken zijn bij de dagelijkse praktijk van onze school op een manier en frequentie die bij hem of haar past. Ouders ondersteunen de docenten bijvoorbeeld bij werkweken, schoolfeesten, open dagen en andere activiteiten. Ouders van onze leerlingen zijn automatisch lid van de VOBW.

Ervaringen
van leerlingen
en ouders

In de filmpjes vertellen ouders, leerlingen en oud-leerlingen over hun ervaringen op het Michaël college.