Skip to content

Het Michaël college is een vrijeschool voor mavo, havo en vwo. De enige in de regio. Op onze school staat de totale ontwikkeling van het kind: hoofd, hart en handen, centraal. We bieden eigentijds vrijeschool-onderwijs. Een school met aandacht voor kunst en cultuur.  Een leefomgeving waarin je kunt ontwikkelen, waarin je veel kunt leren. Een school waar we oog voor je hebben, maar waar we ook eisen stellen aan je cognitieve en kunstzinnige ontwikkeling.  

Leerlingen die de school verlaten, zijn in hoge mate zelfstandig, sociaal vaardig en creatief. Hun examenresultaten en aansluiting op het vervolgonderwijs zijn uitstekend. 

Waarom
vrijeschool

Wij investeren
in
gemeenschapszin, waardoor:

Wij richten ons op een veelzijdige ontwikkeling
van de leerling, waardoor:

De structureel goede slagingspercentages van het Michaël college illustreren dit.

Examenresultaten

2020
2018-2020
(gemiddeld)
Mavo
100%
99%
Havo
100%
100%
Vwo
100%
100%