Corona

De berichtgeving over corona loopt via verschillende informatiekanalen. Wanneer er stichtingsbrede maatregelen genomen worden dan krijgt u bericht vanuit de SKVOB, ondertekend door de bestuurder Dhr. B. Buddingh. Een voorbeeld hiervan is de onlangs ingestelde maatregel van de mondkapjes. Wanneer er Campusbrede maatregelen genomen worden dan krijgt u een Campusbericht ondertekend door de rector van de Campus, Mvr. C. Klein. Als het gaat om Michaël specifieke maatregelen of afstemming dan krijgt u van mij een bericht of kunt u dit in de nieuwsbrief of op onze website lezen.

In de bijlage kunt u onze huidige maatregelen vinden.