Loting schooljaar 2021-2022

Inmiddels zijn alle leerlingen op de hoogte van de uitslag van de loting. Met de ingelote leerlingen zijn de kennismakingsgesprekken gepland. De uitgelote leerlingen wensen we veel succes in de toekomst.